Budgetmotion 31/2018-2019

Anslag för radioverksamhet

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  31/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Anslag för radioverksamhet

 

Medievärlden har förändrats enormt de senaste 10 åren. Ålänningarna får idag nästan obegränsad information om vad som händer på Åland inom det politiska livet, näringslivet och annan verksamhet via de två lokaltidningarna som utkommer sju dagar i veckan, Ålands Radio & TV, Steel FM och de sociala medierna. Eftersom medieutbudet är så stort på Åland bör landskapets eget radiobolag inte använda sina resurser på att göra sådant som andra kommersiella aktörer redan gör.

 

Utvecklingen i Ålands Radio & TV bör vara så att de koncentrerar sig mer på nyhetsbevakning, fördjupning och granskning samt lyfter upp de områden som annars inte får synlighet på Åland. Eftersom en medieskatt snart skall införas och lagtinget har ansvar över att ålänningarnas skattemedel hanteras optimalt anser undertecknad att traditionell underhållning, musik, gratulationer eller så kallad skvalradio bör skötas av de kommersiella krafterna och Ålands Radio & TV skall fokuserar på traditionella public service uppgifter.

 

Landskapsregeringen bör samtidigt också medverka till att den lokala kommersiella radioaktören ges förutsättningar att höras över hela landskapet. Som det är nu erbjuds inte skärgårdsborna samma möjlighet som boende på fasta Åland trots att vi har behörigheten över detta område och den privata aktören har önskat den möjligheten i över 20 år.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 27000 Radio och TV-verksamhet (F). ( s. 146 )

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg:Av anslaget kan 100.000 euro användas till att köpa icke public service tjänster av privata, lokala radiobolag.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Runar Karlsson