Budgetmotion 31/2020-2021

Jämställdhet i bakvattnet

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   31/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Jämställdhet i bakvattnet

 

Jämställdhetspolitiken ska bidra till det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt och frihet att forma sina egna liv och bidra till samhällets utveckling. Jämställdhet handlar om demokrati, inflytande och rättvis fördelning av makt och resurser. Jämställdhetspolitiken har under denna mandatperiod inte haft en framträdande roll överhuvudtaget. Efter att tidigare jämställdhetschef avslutat sin tjänst har ingen ny tillsatts. När landskapsregeringen tillsätter arbetsgrupper av olika slag tar man lättsinnigt på lagstiftning och tidigare överenskommelser. Den retoriska frågan blir om landskapsregeringen överhuvudtaget tycker att jämställdhet är viktigt.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: JÄMSTÄLLDHET

Sida: 19

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen återkommer till lagtinget med prioriteringar och konkreta åtgärder för att främja jämställdheten dels under verksamhetsåret och dels under mandatperioden.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund

 

Ingrid Zetterman