Budgetmotion 32/2015-2016

Tillhör ärendet: Ålandstrafiken, verksamhet
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 32/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålandstrafiken, verksamhet

 

 

I Förslag till första tilläggsbudget för landskapet Åland 2016 föreslås en minskning av anslaget om 14.000 då vissa förändringar i befintlig programvara skjuts på framtiden.

 

Visserligen bör Landskapsregeringen minska underskottet, men detta kan även göras genom att man marginellt ökar självfinansieringsgraden i skärgårdstrafiken.

 

Att införskaffa programvara tidigare förbättrar servicen både för skärgårdsbor och turister.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att minskningen under moment 74000 Ålandstrafiken, verksamhet stryks och beloppet 415.000 kvarstår från ordinarie budget.

    

 

 

 

Mariehamn den 20 april 2016

 

 

Stephan Toivonen