Budgetmotion 3/2019-2020

Främjande av hållbar energiomställning

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 3/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2019-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

 

Föreslås att detta moment skall höjas med 750.000 euro för att subventionera konverteringar av bensin- och dieselbilar till gasbilar, vilket, vilket påskyndar övergången till hållbarare transportmedel på Åland.

 

Förslaget är en subvention om 1.500 euro per konvertering.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 72010 Främjande av hållbar energiomställning (RF) (sid 174)

Ändring av anslag: Ökas med 750.000 euro

Momentmotivering: Tillägg till motiveringen:Ökningen av detta moment skall användas till en subventionering av konvertering av bensin- och dieselbilar till gasbilar.”

 

 

Mariehamn den 8 november 2019

 

 

 

Stephan Toivonen