Budgetmotion 32/2017-2018

Hudcancerscreening

Tillhör ärendet: Hudcancerscreening
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 32/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos

2017-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Hudcancerscreening

 

Basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom är tre olika typer av hudtumörer. Antalet fall har ökat både i Sverige och Finland och därigenom finns det fog för att anta att motsvarande ökning även finns på Åland. Ålands Cancerförening arrangerade screeningdagar så kallade Prickdagar under våren. Två hudspecialister undersökte under två dagar 380 personer varvid 40 personer opererades vid en privat läkarmottagning och 3 personer remitterades till hudpolikliniken vid Ålands hälso- och sjukvård.

 

En cancerdiagnos är alltid tung att bära både för den drabbade samt anhöriga. Genom att i ett tidigt skede upptäcka och behandla en hudtumör minskas den enskildes lidande och prognosen förbättras. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är uteblivna eller förkortade sjukskrivningar att föredra framom det motsatta. Rent kostnadsmässigt är screeningundersökningar betydligt billigare än behandling av cancer.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 42000 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter (77)

Ändring av anslag: ökas med 50.000 euro

Momentmotivering: ”Under 2018 ska alla ålänningar kostnadsfritt ges möjlighet till att få sina födelsemärken "prickar" kontrollerade och behandlade.”

 

 

Mariehamn den 8 november 2017

 

 

Veronica Thörnroos