Budgetmotion 32/2018-2019

Rådgivning för extern finansiering

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  32/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson m.fl.

2018-12-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Rådgivning för extern finansiering

 

Ålands landskapsregering ska under 2019 utreda behovet av en central funktion som kan bistå och vägleda företag och organisationer när det gäller extern finansiering från EU och andra gränsöverskridande samarbeten som Åland är del av. Det har visat sig närmast ogenomträngligt för enskilda att känna till vilka finansieringskällor som står till buds när det gäller gränsöverskridande projekt och tillvägagångssättet att nå dem. Bara inom EU:s olika fonder torde finnas möjligheter till finansiering av såväl infrastruktur som turistiska insatser vilka, rätt hanterade, kan göra även stora satsningar möjliga att genomföra.

 

 

FÖRSLAG

 

Rubrik i detaljmotiveringen: Näringslivets främjande

Sida: 161

Följande text läggs till:Ålands landskapsregering ska under 2019 utreda behovet av en central funktion som kan bistå och vägleda företag och organisationer när det gäller extern finansiering från EU och andra gränsöverskridande samarbeten som Åland är del av.”

             

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Britt Lundberg                                           Runar Karlsson

 

 

 

Veronica Thörnroos                                  Harry Jansson