Budgetmotion 33/2017-2018

Beställ inte ny linfärja till Präst-Töftölinjen

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 33/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Beställ inte ny linfärja till Präst-Töftölinjen

 

För trafiken med linfärjor avser landskapsregeringen att under året begära in anbud för nytt tonnage till linjen Prästö-Töftö med en kapacitet på minst 160 ton och elektrisk drift. Det är en helt onödig investering då målsättningen på sikt bör vara att bygga en bro över Prästösund. Om landskapsregeringen vill satsa på en elektrifierad linfärja bör det i såfall ske på ett färjpass där man inte avser att bygga en fast förbindelse.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 975000 Fartygs- och färjeinvesteringar (R) sid.196

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås att sista stycket under rubriken Utgifter under motiveringen till momentet utgår i sin helhet.

 

 

Mariehamn den 9 november 2017

 

 

 

Veronica Thörnroos                                  Mikael Lindholm