Budgetmotion 33/2020-2021

En evenemangsgaranti

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  33/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En evenemangsgaranti

 

Ett mångsidigt kulturutbud och kulturliv är en viktig nyckel för att stärka Ålands konkurrenskraft och för att skapa ett dynamiskt Åland. Olika typer av kulturevenemang har genom åren satt Åland på kartan och stärkt besöksnäringen, även under lågsäsong. Kultur- och bildningssektorn samt föreningslivet är stora tillgångar som skapar attraktionskraft för boende, besökare och företag, en förutsättning för utvecklingsmål 5 i utvecklings- och hållbarhetsagendan.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Ålands Innovationscentrum

Sida: 35

Följande text läggs till:

”- Ålands kulturdelegation erhåller möjligheten att bistå med riskmedel som kan dämpa förlusten om ett större kulturevenemang inte bär sig, en typ av evenemangsgaranti.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund

 

Ingrid Zetterman