Budgetmotion 34/2017-2018

Ålandskontoret i Stockholm

Tillhör ärendet: Ålandskontoret i Stockholm
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 34/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålandskontoret i Stockholm

 

Ålandskontoret i Stockholm är landskapsregeringens informationskontor som samordnar kommunikation och kontakter mellan målgrupper på Åland och i Stockholm samt i övriga Sverige. Till uppgifterna hör att bistå tjänstemän, politiker och det åländska näringslivet i olika kommunikationssammanhang. Målsättningen är att stärka Ålandsbilden i Sverige och synliggöra Åland. Ålandskontoret ska vara en möjlig mötesplats där tjänstemän, politiker och representanter för det åländska näringslivet kan mötas.

 

 

FÖRSLAG

    

 

Moment: 21520 Ålandskontoret i Stockholm, verksamhet (s. 53)

Ändring av anslag: Ökas med 60.000 euro.

Momentmotivering: Anslaget inkluderar kostnader för att stärka Ålandsbilden i Sverige.

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

 

Britt Lundberg