Budgetmotion 34/2018-2019

Nystart av Ålandskontoret i Stockholm

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    34/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson m.fl.

2018-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Nystart av Ålandskontoret i Stockholm

 

Den 27 juni 1921 godkände Nationernas förbunds råd den så kallade Ålandsöverenskommelsen där Finland tillerkändes suveräniteten över Åland. Överenskommelsen var och är ett skydd för ålänningarnas svenska språk, kulturella förhållanden och lokala traditioner; en typ av nationalitetsskydd. Finland och Sverige kom överens om att Sverige och Finland tillsammans ska verka för att de överenskomna förpliktelserna skulle uppfyllas.

 

Mot den här bakgrunden vore det i dessa tider, när förhållandet gentemot Finland är spänt, av största vikt att tydligt upprätta formaliserade kontakter med Sverige. För att säkerställa att Ålandsöverenskommelsen efterlevs i praktiken bör Åland på nytt inrätta ett permanent Ålandskontor i Stockholm. Ett Ålandskontor skulle utgöra en tydlig bas för samarbetet inom en lång rad olika områden; näringsliv, språkliga frågor, kulturella utbyten, politiska initiativ, utbildning och så vidare.

 

FÖRSLAG

 

Rubrik i den allmänna motiveringen: ÅLAND I VÄRLDEN

Sida: 10

Följande text ändras: Föreslås att till stycket som inleds ”För att utveckla de externa relationerna…”  läggs följande mening: ”Under året inleds arbetet med att inrätta ett permanent Ålandskontor i Stockholm.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Britt Lundberg                                           Runar Karlsson

 

 

 

Veronica Thörnroos                                  Harry Jansson