Budgetmotion 35/2014-2015

Tillhör ärendet: Minskning av anslag
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 35/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Minskning av anslag, trafikavdelningens förvaltning

 

 

Verksamhetskostnaderna för trafikavdelningens allmänna förvaltning ökar kraftigt enligt budgetförslaget. Nettoanslaget för år 2014 budgeterades till 1.235.000 euro medan nettoanslaget för år 2015 föreslås till 1.698.000 euro. En ökning med 37,5 %.

 

Det rimliga är istället att den pågående privatiseringen och övrig rationalisering skulle medföra sänkta administrationskostnader för sjötrafiken. De årligen budgeterade anslagen borde kunna sänkas successivt.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 70010 Trafikavdelningens allmänna förvaltning sänks med 500.000 euro till 1.198.000 euro.

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren