Budgetmotion 35/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 35/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson m.fl.

2016-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Infrastuktur- och transportpolitik, ändring allmänna motiveringen.

 

 

Landskapsregeringen avser att gå vidare med kortruttsprojekten östra och västra Föglö.

Landskapsregeringen skriver följande i förslaget till första tilläggsbudget för år 2016 ( s 16 ):

Kortruttsprojektet går vidare med delprojekten östra och västra Föglö i syftet att förkorta färjepassen.

Kostnaderna för projekt inom bl.a. farleder minskas.

Även avgifterna ses över för att öka inkomsterna.

 

Att förverkliga projektet östra Föglö är en stor investering om ca 10 miljoner euro men kan ändå vara försvarbart under förutsättning att investeringen medför en inbesparing av driftskostnaderna på södra linjen om minst 700.000 euro per år.

 

Däremot är inte projektet västra Föglö försvarbart då projektet förväntas uppgå till ca 50 miljoner euro och då projektet kommer att medföra mycket stora och oåterkalleliga miljöingrepp.

 

Dessutom så medför projektet endast en tidsinbesparing om ca 10 minuter per enkelresa mellan Svinö och Föglö eller vice versa.

 

 

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

 

att den allmänna motiveringen under rubrik Infrastruktur- och transportpolitik stycke 2 får följande lydelse:                                  ” Kortruttsprojektet går vidare med delprojektet östra Föglö i syftet att förkorta färjpasset mellan Kökar och Föglö.

Kostnaderna för projekt inom bland annat farleder minskas.

Även avgifterna för skärgårdstrafiken ses över för att öka inkomsterna till minst 1,5 miljoner euro per år.     ”

    

 

 

 

Mariehamn den 21 april 2016

 

 

Runar Karlsson

 

 

Harry Jansson