Budgetmotion 35/2020-2021

En självstyrelsepolitisk analys av förslaget till förlängd läroplikt

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  35/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En självstyrelsepolitisk analys av förslaget till förlängd läroplikt

 

Ett lagförslag om förlängd läroplikt behandlas för närvarande i riksdagen. Utbildningssatsningen beskrivs som en satsning på såväl jämlikheten inom utbildningen som på att höja kunskaps- och utbildningsnivån. Vidare anses att samhället bör se en utbildning på andra stadiet som den miniminivå av kunskap och utbildning som alla unga bör skaffa sig. Klart är att satsningar behövs på alla utbildningsstadier för att minska risken för marginalisering men även för att stärka konkurrenskraften. Dessutom görs bestående insatser inom både elevvård, studiehandledning och en ny modell för att minska antalet unga med lång frånvaro i grundskolan tas i bruk. Avgiftsfriheten bedöms vara ett viktigt steg för att öka jämlikheten inom utbildningen och för att förbättra många barnfamiljers ställning. Reformen har också sysselsättningspolitiska förtecken. Ett av Vihrilägruppens förslag var en utvidgad läroplikt som en ekonomisk åtgärd som kan lindra coronakrisen. På Åland saknas både en ungdomsgaranti och ungdomslag.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Gymnasienivån och vuxenutbildningen

Sida: 26

Följande text läggs till: ”Visioner kring samhällets framtida utbildningsbehov tas fram och det utbildningspolitiska programmet följs upp. En analys av förslaget till förlängd läroplikt genomförs under året med fokus på det åländska behovet att höja kunskaps- och utbildningsnivån samt stärka konkurrenskraften. Ytterligare analyseras insatserna för elevvård, studiehandledning samt insatser för att minska lång frånvaro i grundskolan. Analysen kommer att ligga till grund för utvecklingsförslag inom gymnasialstadiet.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund

 

Ingrid Zetterman