Budgetmotion 36/2014-2015

Tillhör ärendet: Ansvarsfull avfallshantering
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 36/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ansvarsfull avfallshantering, ändring av allmän motivering

 

 

I regeringsprogramet skrivs ”En angelägen fråga för landskapsregeringen är producentansvaret som ska klargöras och lösas på ett för alla inblandade acceptabelt sätt.” Landskapsregeringen har från talarstolen lovat att lagförslag om producentansvar ska föreläggas lagtinget vid flera olika tidpunkter. I föreliggande budgetförslag under allmän motivering sid 24 skrivs ”Lagen om producentansvar lämnas till lagtinget under året.” Denna formulering är för svag och den mycket angelägna lagen om producentansvar inte kommer att bli färdigbehandlad under nuvarande mandattid.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

att på sid 24,i den allmänna motiveringen under rubriken Ansvarsfull avfallshantering meningen ”Lagen om producentansvar lämnas till lagtinget under året.” ändras till följande lydelse: ”En lagframställning om producentansvar föreläggs lagtinget i mars 2015.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Torsten Sundblom

 

 

Gunnar Jansson

 

 

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa