Budgetmotion 36/2017-2018

Förnyelsebara energikällor och effektiviering

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 36/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson

2017-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Förnyelsebara energikällor och effektiviering

 

För att förverkliga strategins innehåll förstärks Högskolan på Åland för att skapa en stark, kompetent enhet som leder samarbetet med rikets myndigheter, universitet och företag inom samarbetet för Clic Innovation för att förverkliga Åland som testområde för ny teknik och smarta elnät.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR OCH -EFFEKTIVERING

Sida:39

Följande text stryks:För att förverkliga strategins innehåll förstärks bostads- och energiteamet på infrastrukturavdelningen med två resurser, d.v.s. nuvarande ÅTEC överförs från näringsavdelningen samt den fysiska strukturplaneraren från regeringskansliet för att skapa en stark, kompetent enhet som har till uppgift att arbeta metodiskt med klimatarbetet inom bostads- och energisektorn. Teamet leder även samarbetet med rikets myndigheter, universitet och företag inom samarbetet för Clic Innovation för att förverkliga Åland som testområde för ny teknik och smarta elnät.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 8 november 2017

 

 

 

Jörgen Pettersson

 

Harry Jansson

 

Runar Karlsson

 

Britt Lundberg