Budgetmotion 36/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 36/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl.

2016-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Privatisering av drift och underhåll av det allmänna vägnätet

 

 

Landskapets kärva ekonomiska läge är en utmaning för hela det offentliga Åland. För att möjliggöra en fortsatt god servicenivå inom infrastruktursektorn måste driftskostnaderna minska. Genom att privatisera drift och underhåll av det allmänna vägnätet kan kostnaderna sänkas. En utfasning av offentlig verksamhet till det privata näringslivet skapar även nya möjligheter för både nya och etablerade företagare verksamma inom branschen.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att den allmänna motiveringen under rubriken Infrastrukturavdelning stycke 2 (s.7) ändras enligt följande:” Landskapsregeringen inleder omgående arbetet med att privatisera drift och underhåll av det allmänna vägnätet under förutsättningen att beredningen visar att det blir ekonomiskt fördelaktigt”.

 

            

att detaljmotiveringen under moment 89230 (Finansiella poster landskapets Fastighetsverk) tredje franska strecket får följande lydelse: ”Hela fastigheten där vägstationen i Godby verkar bjuds ut till försäljning”.

 

att motiveringen under moment 976000 i investeringsdelen           får följande lydelse: ”  Landskapsregeringen ska senast i samband med att budgeten för 2017 presenteras återkomma till lagtinget med förslag på hur arbetet vid Möckelövägstation kan tryggas under den pågående reformprocessen.

    

 

Mariehamn den 21 april 2016

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Harry Jansson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Britt Lundberg

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Roger Nordlund