Budgetmotion 36/2020-2021

En intensifierad personalpolitik

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    36/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En intensifierad personalpolitik

 

Pandemin och dess effekter på arbetet i förvaltningen har varit omfattande. Både nya arbetsformer, distansarbete och ekonomisk utmanande tider sätter stor press på landskapets personal. Landskapsregeringens största tillgång är dess professionella och motiverade personal. För att upprätthålla och förbättra arbetsmiljön genomförs regelbundet olika mätningar och åtgärder både centralt och inom respektive myndighet. Målsättningen är att tydliggöra områden som kräver stödåtgärder. Kravet att identifiera behovet av stöd, olika åtgärder och handledning har under rådande omständigheter ökat.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 250 Personalarbete och arbetsmiljö, s 57

Motivering: Under rubriken Mål 2021 fogas följande punkt:

- Under året intensifieras dessutom mätningar och åtgärder för att upprätthålla och förbättra arbetsmiljön centralt samt inom respektive avdelning/myndighet.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund

 

Ingrid Zetterman