Budgetmotion 37/2020-2021

Reformer och omstart

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  37/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reformer och omstart

 

Åland står inför betydande utmaningar med en sviktande BNP-utveckling, en åldrande befolkning, kommuner som har allt svårare att klara sitt uppdrag och en samhällsekonomi som lever över sina tillgångar och dras med kraftiga underskott. Genom pandemin har läget blivit skarpt. Åland behöver reformer som minskar kostnader, ökar effektiviteten och har potential att förbättra servicen.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Ny rubrik införs: Reformer och Omstart

Sida: 17

Följande text läggs till under den nya rubriken: ”För att öka effektivitet, flexibilitet och service behövs omfattande strukturella reformer både internt inom landskapsförvaltningen, kommunerna samt inom stödstrukturerna till näringslivet. Reformarbetet inleds med omedelbar verkan. I förvaltningen görs en rationalisering av de små myndigheterna, en översyn av kontorsutrymmesbehovet med anledning av ökat distansarbete. Lagförslag som möjliggör effektiveringar prioriteras: en kommunreform, bildandet av en räddningsmyndighet, modernisering av näringsrätt samt jordförvärvslagstiftning. Attraktionskraftsenheten utarbetar tydliga mål samt konkreta åtgärder för att öka inflyttning, besökare och turister, ett särskilt fokus sätts på nyetablering av företag. En samordning med Ålands gymnasium och Folkhögskolan samt Musikinstitutet utreds. Fastighetsverket ges i uppdrag att ytterligare avyttra fastigheter.  En samordning av infrastrukturen när det gäller el, vatten, avlopp och avfall med syfte att sänka kostnaderna inleds. Arbetet med att konkurrensutsätta och privatisera offentlig verksamhet inleds med syftet att skapa nya möjligheter för både nya och etablerade företagare, t.ex. allmänna vägnätet och Ålands fiskevårdscentrum. Större investeringar i skärgårdstrafiken ska minska budgetslitaget.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund

 

Ingrid Zetterman