Budgetmotion 37/2021-2022

Investera i kultursektorn

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 37/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-02-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Investera i kultursektorn

 

Den bransch som mer än många andra lidit av pandemins negativa effekter är kultursektorn. Inställda konserter och pjäser, stängda lokaler, evenemang som blivit digitala halvmesyrer, gallerier och utställningar som inte fått ha öppet är bara toppen av isberget. Många kulturarbetare lever även i bästa fall i en osäkerhet där man aldrig med kan säga hur ens försörjning ser ut nästa månad.

Kulturen är en av de sektorer som man i stödåtgärderna kring pandemin ganska långt har misslyckats med att stöda, både i Finland och på Åland.

Nu börjar pandemin släppa greppet, och det vore både hedervärt och nödvändigt att kickstarta Åland på kulturens område och samtidigt bidra till bättre attraktionskraft, bättre folkhälsa och högre sysselsättning inom de kreativa näringarna.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 35000 Penningautomatmedel (R)

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg:Landskapsregeringen tar fram ett underlag för framåtsyftande investeringar i kultursektorn samt för att ersätta kostnader som föreningar och producenter har haft på satsningar som stoppats på grund av pandemirestriktioner.”

 

 

Mariehamn den 4 februari 2022

 

 

 

Nina Fellman

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Camilla Gunell