Budgetmotion 38/2017-2018

Cirkulär ekonomi

Tillhör ärendet: Cikulär ekonomi
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 38/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Cirkulär ekonomi

 

Föreslår att momentet strykes då inget i momentet innehåller några konkreta åtgärder som i praktiken medför en hållbarare miljö. Genom vackra ord uppnås ej en hållbarare miljö. Nu behövs det konkreta åtgärder.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 46000 Cirkulär ekonomi (R)

Ändring av anslag: Sänks med 35.000 euro

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Runar Karlsson