Budgetmotion 39/2014-2015

Tillhör ärendet: Kortrutt till Sottunga
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 39/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kortrutt till Sottunga, ändring av detaljmotivering

 

 

I budgetförslaget under rubriken Infrastrukturinvesteringar på sid 165 är inte trafiken till Sottunga nämnd. Kortrutt till östra Föglö kommer troligen att medföra konsekvenser för Sottungatrafiken vilket betyder att en lösning av Sottungatrafiken måste ingå bland infrastrukturinvesteringarna.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

att i investeringsdelens detaljmotivering, moment 976000 Infrastrukturinvesteringar, sid. 165, införs ett tillägg som ett nytt femte stycke, med följande lydelse: ”När MKB:n för kortrutt till östra Föglö är slutförd påbörjas MKB:n för att ansluta Sottunga till tvärgående linjen via ett nytt färjfäste på nordvästra Sottunga. Arbetet utförs parallellt med MKB:n för västra Föglö.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Torsten Sundblom

 

 

Gunnar Jansson

 

 

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa