Budgetmotion 39/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 39/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson m.fl.

2016-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Inbesparing i budgetförslaget för år 2017, ändring i allmänna motiveringen

 

 

Landskapsregeringen har uppgjort en tabell över inbesparingar för innevarande år och för år 2017(s 4).

Tabellen visar störst inbesparingar inom de mest utsatta grupperna i det åländska samhället. Alltså för de sjuka, för de äldre som behöver omsorg och för de socialt mest svaga grupperna.

Däremot så är inbesparingarna inom infrastrukturen inget eller mycket litet.

Vår åsikt är att prioriteringen för inbesparingarna bör vara precis tvärtom. Så också anser, enligt vår bedömning, den breda åländska allmänheten.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att den allmänna motiveringen ändras så att inbesparingarna för år 2016 och 2017 fördelar sig enligt följande:

 

                                                                                TB I / 2016      Inbesparingar2017

Ålands hälso- och sjukvård                                 650 000                        1 000 000

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet       51 000                            200 000

Landskapsandelar                                               -  47 000                            1 000 000

Allmän effektivisering av den egna

förvaltningen och myndigheter                        261 000                         1 220 000

Ålands gymnasium och högskolan på Åland                             253 000                            250 000

Minskning av stöd till innevånarna                                                             400 000

Infrastrukturavdelningen                                    700 000                         1 500 000

Övrigt                                                                             64 000                            827 000

Totalt                                                                      1 932 000                          6 397 000

 

Mariehamn den 21 april 2016

 

 

 

Runar Karlsson

 

 

Harry Jansson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Britt Lundberg

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Roger Nordlund