Budgetmotion 39/2017-2018

Konkurrensutsätt linfärjetrafiken samt drift och underhåll av landskapets vägar

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 39/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Konkurrensutsätt linfärjetrafiken samt drift och underhåll av landskapets vägar.

 

I princip alla länder har konkurrensutsatt färjtrafiken och vägunderhållet. Förra infrastrukturministern genomförda framgångsrikt konkurrensutsättning av skärgårdstrafiken. En besparing upp emot tre miljoner årligen uppnåddes. Sedan många år tillbaks har vägbyggnader och grundförbättringar av landskapets vägar utförts av privata aktörer. Nu bör resten av trafikavdelningens verksamheter konkurrensutsättas. Besparingarna beräknas till ca 500.000 euro årligen.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 75030 Upphandling av linfärjetrafik och 76010Utgifter för drift och underhåll av vägar

Ändring av momentmotiveringar: Till båda momenten fogas ett nytt stycke enligt följande:

”Konkurrensutsättning

Landskapsregeringen inleder under året konkurrensutsättning av linfärjetrafiken och vägunderhållet. Full konkurrensutsättning beräknas vara utförd under år 2019.”

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

Runar Karlsson