Budgetmotion 39/2018-2019

Namnbyte av budgeten

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  39/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Namnbyte av budgeten

 

Under arbetets gång med revideringen av självstyrelselagen har man gått in för att inte längre använda olika sammansättningar där ordet landskap ingår när man avser Ålands självstyrelse. (Ålands självstyrelse i utveckling Ålandskommitténs 2013 slutbetänkande, 33/2017 s. 31). Orsaken är att landskapen i Finlands förvaltning föreslås ny ställning i de planerade reformerna och för att undvika sammanblandning mellan de finländska landskapen och landskapet Åland gick man över till att konsekvent kort och gott använda ”Åland” som den självstyrda delen av Finland istället för landskapet Åland.

 

I lagtingsordningens § 51 benämns vår budget som ”Ålands budget”.

 

I linje med detta borde regeringen på Åland konsekvent, där det är möjligt innan lagändringar gjorts, ändra terminologin. Regeringens förslag till budget borde således byta namn från ”Förslag till budget för landskapet Åland 2019”   till ”Förslag till Ålands budget 2019”.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik för budgeten

Sida: pärmen

Rubriken ändras till: Förslag till Ålands budget 2019

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Britt Lundberg

 

 

 

Jörgen Pettersson                                      Veronica Thörnroos

 

 

 

Runar Karlsson                                         Harry Jansson