Budgetmotion 4/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 4/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Minskning av anslaget för landskapsregeringen

 

Landskapsregeringen bör på ett verkningsfullt och konkret sätt se över de löpande kostnaderna inom förvaltningen. I annat fall leder det till ökade kostnader för den åländska befolkningen. Framför allt bör ledamöterna själva föregå med gott exempel och visa att ställda verksamhetsmål kan uppfyllas med mindre resurser. Således bör regeringens arbete utföras av lantrådet jämte fem ministrar, istället för dagens sex ministrar. Detta kan särskilt motiveras med att de få konkreta arbetsuppgifter som funnits under kansliministern till stora delar överförts till infrastrukturministern. Till detta kommer nu även ministeransvaret över ”Kommunernas socialtjänst” (KST) att flyttats över på finansministern. Det ökar ytterligare motiven till att minska antalet ministrar till fem jämte lantrådet.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 20010 minskas med 98.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Anders Eriksson

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund