Budgetmotion 4/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 4/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2015-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utgifter för drift och underhåll av vägar

 

 

I moment 76010 utgifter för drift och underhåll av vägar framgår att anslaget jämfört med bokslutet 2014 kraftigt utökats från 1.975.825 till 2.633.000.

 

Med tanke på underskottet i budgetförslaget bör en återhållsam budgettering ske.

 

 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar, minskas med 400.000 euro.

    

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2015

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Axel Jonsson

 

 

 

Brage Eklund