Budgetmotion 40/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 40/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Omstrukturering av förvaltningen, utlokalisering av arbetsplatser

 

 

I samband med den pågående omstruktureringen av förvaltningen är det synnerligen lämpligt att se över vilka arbetsplatser som lämpar sig för att utlokaliseras från den centrala förvaltningen.

En utlokalisering kommer att ha regionala effekter på arbetsmarknaden och bidra till sysselsättningen utanför centralorterna. Tidigare har t.ex. skärgårdstrafikens bokning figurerat som en del av landskapsförvaltningen som kunde utlokaliseras, men också skötseln av naturskyddsområden, jakten eller skogsförvaltningen kan komma i fråga. Det fins säkerligen flera verksamheter som det går att utlokalisera.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i den allmänna motiveringen under rubriken "Utveckling och omstrukturering av landskapsförvaltningen” tas in ett nytt styck enligt följande: Landskapsregeringen listar vilka uppgifter som av regionalpolitiska skäl kan utlokaliseras till skärgårdskommunerna eller landskommunerna från centralförvaltningen och kommer med förslag till utlokaliseringar i kommande budgeter.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Torsten Sundblom

 

 

Gunnar Jansson

 

 

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa