Budgetmotion 40/2021-2022

Kulturen

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 40/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2022-02-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kulturen

 

Kulturen och kulturutövarna har lidit stor skada under pandeminåren. Där speciellt frilansande kulturarbeteare haft det särsklit svårt. Det anses att kultur- och evenemangsbranschen inte beandlats på ett jämlikt sätt. Trots att alla signaler tyder på lättade restriktioner kan det finnas tveksamheter i att våga planera evenemang. Därför bör en evenemangsgaranti inrättas för att arrangörerna inte ska riskera stora ekonominska förluster.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Åtgärder för sysselsättning och tillväxt

Sida: 2

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen kommer att analysera utfallet av det statliga kostnadsstödet till de åländska kulturutövarna och kulturen. Vid behov finns beredskap att bistå med egna stöd och evenemangsgarantier.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 4 februari 2022

 

 

 

Katrin Sjögren