Budgetmotion 40/2017-2018

Investeringsstöd för äldreboende

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 40/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Investeringsstöd för äldreboende

 

Allt fler av den generationen som har byggt grunden till vårt välstånd behöver institutionsboende eller effektiviserat serviceboende.

Därför har kommunerna byggt dessa boende och måste nu accelerera byggande om en åldrande befolkning skall få det boende och omsorg som de har all rätt att få. Kommunerna institutionsboende och effektiviserat serviceboende är idag fullbelagda.

Undertecknad föreslår därför att det i budgeten ska upptas 3.000.000 euro som kan ges som stöd till kommunerna för byggande av institutionsplatser och för platser inom effektiviserat serviceboende. Föreslås vidare att landskapsregeringen ges i fullmakt att bevilja minst 20 procent och högst 50 procent i investeringsstöd för byggande av institutionsboende och effektiviserat serviceboende. 20 procent till den kommun eller till de kommuner som sammarbetar och har ett innevånarantal som överstiger 10.000 innevånare och 50 procent till den kommun eller till de kommuner som sammarbetar och har ett innevånarantal som understiger 1000 personer. Däremellan ges procentsatsen steglöst i förhållande till innevånarantalet.

Den totala investeringsstödssumman beräknas räcka till, om hela summa nyttjas fullt ut, till 130 institutionsplatser och platser inom effektiviserat serviceboende.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 35000 Penningautomatmedel (R)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering:

1)Föreslås att den andra punkten under momentmotiveringen får följande lydelse: ”- 1.000.000 euro utges som stöd för aktivitetsfrämjande och sysselsättningsskapande projekt eller andra investeringar som faller inom ramen för principer för fördelning av penningautomatmedel i enlighet med 3 § LL (1966:10) om lotterier”

2) Föreslås vidare att det till detaljmotiveringen fogas en ny punkt med följande lydelse: ”- 3.000.000 euro utges som stöd till kommunerna för byggande av institutionsplatser och för platser inom effektiviserat serviceboende. Landskapsregeringen ges i fullmakt att bevilja minst 20 procent och högst 50 procent i investeringsstöd för byggande av institutionsboende och effektiviserat serviceboende, 20 procent till den kommun eller till de kommuner som sammarbetar och har ett innevånarantal som överstiger 10.000 innevånare och 50 procent till den kommun eller till de kommuner som sammarbetar och har ett innevånarantal som understiger 1000 personer. Däremellan ges procentsatsen steglöst i förhållande till innevånarantalet.”

 

                     

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Runar Karlsson

 

 

Mikael Lindholm