Budgetmotion 40/2018-2019

Bygg en rondell i centrum av Godby

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   40/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Bygg en rondell i centrum av Godby

 

Rondeller är generellt en bättre lösning än en fyrvägskorsning. Risken för allvarliga skador minskar. Vid en välfungerande rondell tvingas fordonen att sänka hastigheten och därigenom ökar trafiksäkerheten. Rondeller ger dessutom bättre framkomlighet och är bättre för miljön eftersom fordonen behöver stanna i mindre grad än vid en traditionell korsning.

 

I Godby centrum sker många olyckor och dagligen sker sk "fem-före-olyckor".

 

 

FÖRSLAG

    

1)      Rubrik i den allmänna motiveringen: Trafiksäkerhet

Sida:37

Tillägg till motiveringen: ”Under året inleds planering av en rondell i centrala Godby.”

 

2)      Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (R) (s 193)

Tillägg till motiveringen: ”Under året inleds planering av en rondell i centrala Godby.”

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Britt Lundberg

 

 

 

Jörgen Pettersson                                      Veronica Thörnroos

 

 

 

Runar Karlsson