Budgetmotion 40/2020-2021

Utvärdera familjepolitiskt program med hänsyn till pusselfamiljers behov

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  40/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utvärdera familjepolitiskt program med hänsyn till pusselfamiljers behov

 

Många åländska barn och ungdomar lever idag i familjer med ensamstående föräldrar, bor i två olika hem varannan vecka eller i någon annan familjekonstellation som kan innebära speciella utmaningar när det kommer till exempelvis skolgång, busskort eller någon annan kontakt med myndigheter. Speciellt under pågående familjeomställningar som till exempel separation eller förälders bortgång är det viktigt att det praktiska förfarandet kring ett barns eller en ungdoms sociala situation kan genomföras utan strukturella komplikationer.

Vi anser därför att det är viktigt att utvärdera och uppdatera landskapsregeringens familjepolitiska program i allmänhet och med hänsyn till de behov som innehas av åländska familjer som inte lever enligt en kärnfamiljenorm i synnerhet. Identifiera vilka eventuella bekymmer som kan uppkomma för pusselfamiljer i samhället och anpassa lagstiftning och åtgärder till gagn för barnets bästa.

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Barn, familjer och vuxna

Sida: 20

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen avser att utvärdera och uppdatera det familjepolitiska programmet med särskild hänsyn till pusselfamiljers situation på Åland och i samarbete med externa aktörer identifiera de största utmaningarna som möter dessa familjer samt rekommendera eventuella lagstiftningsmässiga åtgärder.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

 

Simon Påvals                                             Rainer Juslin

 

 

 

Katrin Sjögren                                            Pernilla Söderlund

 

 

 

John Holmberg                                          Ingrid Zetterman