Budgetmotion 41/2014-2015

Tillhör ärendet: Landskapsregeringens hemsida
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 41/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens hemsida, minimering av anslag

 

 

Redan i budgeten för år 2014 godkände lagtinget ett tvåårigt reservationsanslag (VR) på 400 000 euro för att bl.a. utveckla landskapsregeringens hemsida. Den nya hemsidan har dock inte ännu förvekligats och lanserats.

 

I budgetförslaget för år 2015 budgeteras ånyo medel för att utveckla landskapsregeringens hemsida. Detta sker på två ställen i budgeten, nämligen på konto 39000 – Allmänna förvaltningskostnader och på konto 21010 – Regeringskansliet, verksamhet.

 

Anslaget på 400 000 euro från år 2014 för att utveckla landskapsregeringens hemsida var ett tvåårigt reservationsanslag och anslag för att utveckla landskapsregeringens hemsida år 2015 finns budgeterat på två ställen.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

 

att anslaget under moment 21010 Regeringskansliet, verksamhet, minskas med 380.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson