Budgetmotion 41/2015-2016

Tillhör ärendet: Subventionerade lunchförmåner
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 41/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg m.fl.

2016-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Subventionerade lunchförmåner

 

 

Landskapsregeringen avser att utreda konsekvenserna med att upphöra med att subventionera lunchförmån för högskolestuderande. För detta ska en utredning tillsättas som ska vara klar före sommaren 2017.

 

Det är oklart varför man behöver göra en utredning då en förmån tas ifrån någon. De som inte får förmånen längre får högre levnadskostnader.

Idag får varje studerande i högskolan en subventionering för att inta lunch på privata restauranger.

I Sverige subventioneras inga högskolestuderandes luncher utan ofta lockar restaurangerna studenterna till sig som kunder genom att erbjuda studentrabatt. I Finland finns ett subventioneringssystem via FPA. Uppdraget att servera lunch till ett fastslaget pris bjuds ut på fria marknaden och de som vinner upphandlingen serverar förmånliga luncher till högskolestuderanden.

På Åland så beaktades ursprungligen att lunchförmåner inte skulle ges genom att istället erbjuda lite högre studiesociala förmåner än i Finland.

Både i Finland och i Sverige sköts högskoleluncherna av privata aktörer. Ifall regeringen har för avsikt att sköta lunchserveringen i offentlig regi vill vi genom denna motion försäkra oss om att så inte ska ske. Det offentliga Åland ska inte konkurrera med näringslivet. Under inga omständigheter ska landskapsregeringen sköta mathållning och bedriva restaurangverksamhet.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att motiveringen under rubriken Utbildning stycke sex (s.12) får följande lydelse: ”Utredningen ska inte innehålla något alternativ där det offentliga Åland genom att sköta mathållningen konkurrerar med restaurangbranschen eller övriga delar av näringslivet.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 22 april 2016

 

 

Britt Lundberg

 

 

Roger Nordlund

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Harry Jansson

 

Mikael Lindholm