Budgetmotion 41/2017-2018

Rena råvaror i landskapets kök

Tillhör ärendet: Rena råvaror i landskapet kök
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 41/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson

2017-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Rena råvaror i landskapets kök.

 

Det är nu 75 år sedan penicillinet revolutionerade  sjukvården. De 75 åren kan nu gå förlorade om inte producenterna i många länder dramatiskt minskar sitt användande av antibiotika i djurhållningen. Det råder knappast någon tvekan om att användningen av antibiotika i djurhållningen är en bidragande orsak till antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens är ett stort hot mot folkhälsan och i värsta fall ett hot mot liv. Exempelvis blir många operationer omöjliga för den som drabbats av antibiotikaresistens. Lyckligtvis används antibiotika hos oss på Åland, i Finland, i Sverige, i Norge och på Island i mycket begränsad omfattning i djurhållningen. Därför kan man med fog påstå att livsmedel från dessa länder är säkrast beträffande risk för att bli drabbad av antibiotika resistens. Men i exempelvis sydeuropa är läget helt annorlunda. Där används mycket stora mängder antibiotika i djurhållningen och som på olika sätt riskerar att sprida sig vidare.

 

 

 

FÖRSLAG

    

 

Moment: 420 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

Ändring av anslag:

Momentmotivering:

I ett led att motverka resistenta bakterier på Åland så förslås följande.

Landskapet uppmanar de kök som lyder under regeringen att införa följande policy vid inköp av livsmedel:

-          I första hand närproducerade ekologiska varor

-          I andra hand när närproducerade varor

-          I tredje hand icke närproducerade ekologiska varor

Denna policy medför något högre livsmedelkostnader men i förlängningen betalar sig policyn mångfalt för den enskilde och inom sjukvården.

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2017

 

 

 

Runar Karlsson