Budgetmotion 41/2020-2021

Utred möjligheter för elektronisk ID-kontroll vid köp av tobak och alkohol i dagligvaruhandel

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  41/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utred möjligheter för elektronisk ID-kontroll vid köp av tobak och alkohol i dagligvaruhandel

 

För att minimera den mänskliga faktorn vid försäljning av tobaksvaror och alkohol till minderåriga föreslås att landskapsregeringen utreder möjligheterna för elektronisk ID-kontroll vid köp av tobak och alkohol där ett köp villkoras genom att via ID-kortets eller körkortets streckkod fastställa om kortets innehavare är myndig eller ej. Detta förfarande har större chans att minimera felaktig bedömning av kortinnehavarens ålder på grund av felräkning på årtalet, att eliminera trängda situationer för butiksanställda vid id-kontroll samt minimera den fysiska kontakten mellan personal och kund vid smittorisk. Liknande mjukvara för elektroniska ID-kontroller finns redan på Åland dels inom PAF som använder denna i spelautomater på färjor som trafikerar på Estland, dels inom projektet Åland-Boost.

 

 

FÖRSLAG

      

Moment: Verksamhet 42000 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter (sid. 76).

 

Momentmotivering: Följande text läggs till motiveringen: ”Landskapsregeringen avser att utreda förutsättningarna för att möjliggöra elektronisk ID-kontroll vid köp av tobak och alkohol i dagligvaruhandel.”

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

 

Simon Påvals                                             Rainer Juslin

 

 

 

 

Katrin Sjögren                                            Pernilla Söderlund

 

 

 

 

John Holmberg                                          Ingrid Zetterman