Budgetmotion 4/2018-2019

Stipendium till folkpensionärer, sjukpensionärer samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet.

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 4/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stipendium till folkpensionärer, sjukpensionärer samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet.

 

I vårt aktuella partiprogram skriver Åländsk Demokrati: ”Vi vill ge ett pensionsarvode om 100 €/månad till alla som lyfter folkpension eller sjukpension, pga att pensionerna stått stilla och prisnivån stiger hela tiden.”

 

Vi föreslår nu att den summa, som regeringen vill satsa på sitt höjda avdrag för löne- och pensionsinkomster i kommunalbeskattningen, dvs 1.800.000 €,  istället skall ges som ett stipendium till de grupper, som lyfter folkpension och sjukpension samt till dem, som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre lyfter inkomstrelaterad ersättning.

 

Stipendiet skall fås utan ansökan och skall vara skattefritt skall inte inverka på sociala understöd.

 

 

FÖRSLAG

      

Moment: 41000 Övriga sociala utgifter (s 71)

Ändring av anslag: Ökas med 1.800.000 €

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: ”Anslaget ökas med 1.800.000 € att användas som stipendium till personer, som lyfter folkpension eller sjukpension, eller som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre erhåller inkomstrelaterad ersättning.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Stephan Toivonen