Budgetmotion 4/2020-2021

Ökad ekonomisk jämställdhet

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  4/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ökad ekonomisk jämställdhet

 

Jämställda löner är ett delat ansvar mellan arbetsmarknadens parter men politikens ansvar är att definiera målsättningar och skapa förutsättningar.

Landskapsregeringen har ett ansvar att bidra till den samhällsutveckling som målet om ekonomisk jämställdhet i Ålands utvecklings och hållbarhetsagenda stipulerar.

Den socialdemokratiska lagtingsgruppen önskar lyfta punkt 2 i agendan: "Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut" som mål i budgetmotiveringen 2021 för att intensifiera arbetet mot jämställda löner.

I år är männens medelinkomst 3 906 euro och kvinnornas 3 274 euro i månaden i Finland. Det innebär att kvinnornas lön utgör 83,8 procent av männens, en minskning med 0,4 procentenheter i jämförelse med i fjol.

Jämför man med den historiska utvecklingen är 0,4 procentenheter ett stort bakslag. Tidigare har utvecklingen gått mot mer jämställda löner, och det kräver krafttag för att bryta den nedåtgående trenden.

I internationella jämförelser kan Finland redan börja halka efter och vägen är ännu lång för att nå målet om jämställda löner. Löneskillnaderna mellan könen är strukturell och de kvinnodominerade branscherna värderas fortfarande lägre. Landskapet och även kommunerna har arbetat med frågan om arbetsvärdering och jämställda löner inom den offentliga sektorn, men ett stort mål är att arbeta med lönebilden i landskapet som helhet. En satsning som kräver nya redskap, metoder och medvetandehöjande utbildning.

Den ekonomiska jämställdheten bör därför lyftas upp som ett mål i budgeten för 2021.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: 220 Främjande av jämställdheten

Sida: 54

Följande text läggs till:

* 2. Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Målet om ekonomisk jämställdhet ges ökad fokus under budgetåret 2021.

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman

 

Camilla Gunell