Budgetmotion 42/2017-2018

Skydd av dricksvattentäkter

Tillhör ärendet: Skydd av dricksvattentäkter
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  42/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson

2017-11-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Skydd av dricksvattentäkter

 

Rent dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Därför behövs ett ökat skydd av insjöar som används som råvatten hos Ålands Vatten, Bocknäs Vatten, Tjenan Vatten, andra ytvattenbolag samt samt skydd av framtida vattentäkter.

Skydd av vattentäckter kan göras på olika konkreta sätt och genom frivilla avtal med respektive markägare.

-          Mark inom tillrinningsområden och nära vattentäkterna kan inlösas av vattenbolagen.

-          Mark inom tillrinningsområden och nära vattentäkterna kan arrenderas av vattenbolagen.

-          Ersättning till markägare kan ges för inskränkning i odlingen.

 

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 45000 Vattenförsörjning och vattenvård, sid 81

Ändring av anslag: Ökas med 35.000 euro

Momentmotivering: Föreslås att det infogas ett nytt stycke med följande lydelse under rubriken Utgifter: ”Landskapsregeringen beviljar stöd till vattenbolagen för skydd vattentäkter med 50 % av avtalade och marknadsmässiga kostnader.

35.000 euro anslås för år 2018 och behovet beräknas ökas betydligt de kommande åren

 

 

 

Mariehamn den 14 november 2017

 

 

 

Runar Karlsson