Budgetmotion 42/2018-2019

Studerandebostäder för Ålands gymnasiums studerande från skärgården, randkommuner och utifrån

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr     42/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg m.fl.

2018-11-012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Studerandebostäder för Ålands gymnasiums studerande från skärgården, randkommuner och utifrån

 

Det finns ett behov av studiebostäder för ungdomar från skärgården, randkommunerna och för ungdomar utifrån som väljer att studera vid våra gymnasieskolor.

Många ungdomar har idag nödvändigtvis inte några nätverk eller familjeband i Mariehamn. Många ungdomar trivs och klarar av att leva i egen bostad och sköter sina studier utmärkt. Tyvärr finns också åtskilliga exempel där ungdomar som lever ensamma på avstånd från sina föräldrar upplåter sin bostad eller blir utnyttjade och får sina bostäder förvandlade till samlingsplatser och tillhåll för olika former av missbruk. Ofta kan det här pågå en längre tid utan att någon vuxen haft vetskap om missförhållandet.

På Åland finns inte längre studiebostäder för minderåriga. Eftersom ansvarsfrågan blev ett problem så avslutades den verksamheten.

I Skellefteå i Sverige och inom Axxell i Finland finns exempel på studerandebostäder med övervakning som fungerar väl för minderåriga ungdomar.

I Skellefteå hyr kommunen (som är huvudman för gymnasieskolan) en fastighet av fastighetsbolaget och hyr ut rum till sina minderåriga studeranden. Studerande som erhåller studentrum skriver tillsammans med sina föräldrar på ett tydligt avtal för vad som gäller för boende i internatet. Studerandena har även möjlighet att välja mellan att endast hyra rum och ha självhushåll eller att hyra rum där även frukost, middag och kvällsmål ingår.  Boendet är bemannat med personal till kl 21 och vuxennärvaron hos ungdomarna kombineras med administrativa tjänster på skolan.

 

 

FÖRSLAG

    

1)      Allmänna motiveringen: Rubriken Gymnasienivån och vuxenutbildningen (s. 29)

Tillägg till motiveringen: Motiveringen får följande tillägg i form av ett nytt femte stycke med följande lydelse: ”Under året ska någon form av internat upplåtas som hyresbostäder åt studerande som är minderåriga och som har sina familjer boende på långt avstånd från studieorten.”

 

2)      Kapitel: 500 Allmän förvaltning, Utbildning efter grundskolan och vuxenutbildning (s 81)

Tillägg till motiveringen:  Motiveringen får följande tillägg: ”Regeringen ger fastighetsverket i uppdrag att ta fram en lämplig fastighet för uthyrning till gymnasiestuderanden som har sina familjer på långt avstånd från studieorten. Ålands gymnasium ges i uppdrag att uppgöra regler och avtal för de minderåriga hyresgästerna och deras föräldrar. Ålands gymnasium tar även fram ett förslag på hur studentboendet kunde bemannas och fyllas med trygghet på lämpligt sätt.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Britt Lundberg

 

 

 

 

Jörgen Pettersson                                      Runar Karlsson

 

 

 

 

Harry Jansson