Budgetmotion 42/2020-2021

Formalisera förvaltningssamarbetet inom viltvårdsfrågor

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  42/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Formalisera förvaltningssamarbete inom viltvårdsfrågor

 

I dagens läge landar vissa viltvårdsfrågor i teorin på miljöbyrån och i praktiken på enheten för jakt och viltvård under skogsbruksbyrån. Detta innebär en otydlig uppdelning för utomstående, men hanteras för närvarande inom förvaltningen genom professionellt utarbetade och välfungerande men informella samarbeten. För att dels klargöra arbetsgången gentemot externa samarbetspartners, dels bevara en fungerande samarbetsstruktur utan att den blir individberoende, föreslås att förvaltningen formaliserar ansvarsområdena och samarbetet genom att skapa ramverk för att i framtiden lättare kunna använda jaktlag och liknande sammanslutningar i civilsamhället som en resurs i viltvård och naturskydd:

1. Skapa en viltvårdsgrupp med tjänstemän från miljöbyrån och enheten för jakt och viltvård för hantering av viltvårdsfrågor som berör de bägge

2. Ta fram konkreta ramar för samarbetet kring de viltvårdsfrågor som i lag åligger miljöbyrån men även i praktiken hanteras av enheten för jakt och viltvård (ex. gällande skyddsvärda arter, invasiva arter mm.)

 

 

FÖRSLAG

 

Kapitel: Verksamhet 650 Jakt- och viltvård (s. 103)

 

Kapitelmotiveringen får följande tillägg: ”Landskapsregeringen avser att skapa en viltvårdsgrupp i samarbete mellan enheten för jakt- och viltvård och miljöbyrån för att klargöra arbetsgången och formalisera ansvarsområden och samarbetsmetoder.”

 

 

Mariehamn den 3 november 2020

 

 

 

 

Simon Påvals                                             Rainer Juslin

 

 

 

Katrin Sjögren                                            Pernilla Söderlund

 

 

 

John Holmberg                                          Ingrid Zetterman