Budgetmotion 42/2021-2022

Idrottens återstart

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 42/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-02-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Idrottens återstart

 

Idrotten är en kulturbärare av stora mått som inte endast skapar möjligheter till god folkhälsa och stimulerande fritidsaktiviteter. Idrotten öppnar även dörren till gemenskap och välkomnande sociala miljöer för alla nya ålänningar och dess betydelse för god integrering kan inte underskattas.

 

Idrotten är en stor motor i besöksnäringen via turneringar, tävlingar, träningsläger och seriespel året runt, men i synnerhet under lågsäsong. Alla dessa arrangemang är förutom goda inslag till samhällsekonomin även viktiga för idrottsföreningarnas egenfinansiering. Pandemin har medfört att många årligt återkommande evenemang varit tvungna att ställa in och medfört förlorade intäkter.

Många barn och ungdomar har lämnat idrotten under pandemin och detta behöver tas på allvar. Idrotten behöver en återstart för att inte riskera att bortfallet blir permanent. Stillasittandet hos speciellt barn och ungdomar måste minska och här kan idrotten via stöttning göra en återstart så att även nya barn och ungdomar hittar till idrotten.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Åtgärder för sysselsättning och tillväxt

Sida: 2

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen kommer att analysera utfallet av det statliga kostnadsstödet till den åländska idrotten. Vid behov finns beredskap att bistå med egna stöd och evenemangsgarantier för att säkerställa att idrotten ges goda möjligheter till en återstart med syftet att utveckla den åländska folkhälsan och besöksnäringen.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 4 februari 2022

 

 

 

John Holmberg