Budgetmotion 43/2017-2018

Fiskevård

Tillhör ärendet: Fiskevård
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 43/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Mikael Lindholm m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Fiskevård

 

 

Landskapsregeringen har i sitt budget förslag för 2018 infört ett nytt moment 67010 Fiskevård, en fiskevårdsavgift för personer som icke är bofasta på Åland. I budgetmomentet beräknas inkomsterna för nämnda fiskevårdsavgift till 300 000 euro och kostnaderna till 46 000 euro. Det har från en samstämmig bransch framkommit att intäkterna från fiskevårdsavgifter baserar sig på oklara faktaunderlag. Lagen som skall möjliggöra införandet av avgiften är ännu inte antagen i lagtinget och det finns en risk för att lagförslaget faller i laggranskningen med tanke på lika behandlingsprincipen. För att undvika den negativa publicitet Åland som sportfiskedestination kommer att få via en fiskevårdsavgift för besökare bör momentet strykas.

 

 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

Moment: moment 67010 Fiskevård

Ändring av anslag: anslaget utgår

 

    

 

 

 

Mariehamn den 13/11 2017

 

 

Mikael Lindholm

 

Veronica Thörnroos

 

Britt Lundberg

 

Jörgen Pettersson

 

Harry Jansson

 

Roger Nordlund

 

Runar Karlsson