Budgetmotion 43/2018-2019

En utbildningsinsats för barn med autismdiagnos

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  43/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En utbildningsinsats för barn med autismdiagnos

 

En ny, för hela Åland gemensam, utbildningsform planeras. Satsningen ska riktas till barn med olika autismdiagnoser och elever med svåra sociala svårigheter för att till dessa barn ge stöd i att utveckla sina färdigheter och som även ger föräldrarna stöd i hur de kan stötta sina barn. Målsättningen är att insatsen ska vara tillfällig och att barnen blir stärkta och med rätt stöd sedan ska kunna fortsätta i den vanliga undervisningen i grundskolan men även ha upplägget att den kan ge barn hela sin undervisning. Insatsen samlar den kompetens som finns för att arbeta med barn med olika funktionsbegränsningar. Idag känner dessa barn ofta att de misslyckas i skolan, orsaken är att varken personal eller föräldrar riktigt kan möta deras behov och ta fram deras starka sidor och stöda de som inte är lika utvecklade.

 

 

 

FÖRSLAG

    

1)      Rubrik i den allmänna motiveringen: Grundskolan

Sida:29

Följande text läggs till motiveringen: ”En utbildningsinsats för elever med autismdiagnos planeras under året.”

 

2)      Kapitel: 500 Allmän förvaltning Grundskoleväsendet.(s 80)

Följande text läggs till kapitelmotiveringen: ”En utbildningsinsats för elever med autismdiagnos planeras under året.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Britt Lundberg

 

 

 

Jörgen Pettersson                                      Runar Karlsson