Budgetmotion 43/2020-2021

Skärp lagstiftningen kring viltolyckor

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  42/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Skärp lagstiftningen kring viltolyckor

 

Under de senaste åren har eftersöksjägare flera gånger blivit uppmärksammade om skadat vilt, främst rådjur, som har hittats levande vid bilvägar utan att föraren som kört på djuret har anmält till polis eller kontaktat eftersöksjägare. Om djuret ej påträffas riskerar det att gå en långsam och plågsam död till mötes pga skador som uppkommit. Enligt jaktlagen i Sverige är man skyldighet att göra en polisanmälan om en sammanstötning skett med vissa djur, även om djuret inte är synbart skadat. Att inte anmäla en viltolycka är straffbart och kan ge böter. Så är inte fallet på Åland.

Därför föreslås en lagändring där det blir brottsligt att smita undan en viltolycka och vid underlåtelse att anmäla kan föraren bli dömd och straffad t.ex. för brottsrubriceringen djurplågeri. Denna lagändring skulle troligen resultera i att färre fall uppkommer där förare underlåter att anmäla viltolyckor.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: Verksamhet, 65000 Jakt- och viltvård

 

Momentmotiveringen får följande tillägg ”Landskapsregeringen avser att föreslå en skärpning av lagstiftningen kring viltolyckor så att det blir brottsligt för en förare som har kört på ett djur att underlåta att anmäla olyckan till polisen med omedelbar verkan.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 2 november 2020

 

 

 

 

Simon Påvals                                             Rainer Juslin

 

 

 

 

Katrin Sjögren                                            Pernilla Söderlund

 

 

 

 

John Holmberg                                          Ingrid Zetterman