Budgetmotion 44/2018-2019

Uppsamlingsstöd för fjällfisk

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

FÖRSLGABeskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  44/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Mikael Lindholm m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Uppsamlingsstöd för fjällfisk

 

I många år har landskapsregeringen avsatt 50000 euro för uppsamling av fjällfisk och skötströmming. Stödet har syftat till att främja avsättningen av fisk i glesbygd och skärgård. Stödet omfattade inte torsk och lax. Stödberättigade för uppsamlingsstöd för fjällfisk har varit i landskapet registrerade fiskuppköpare som upprätthåller kontinuerlig uppsamling enligt fastslagna rutter. Tyvärr har detta anslag tagits bort i årets budgetförslag vilket kommer att innebära att många binäringsfiskare i denna region kommer att avsluta sitt fiske då den redan hårt ansatta lönsamheten helt försvinner om de själva måste frakta fisken till uppköpare. Att återinföra detta anslag är även en garant för att fisken transporteras i för ändamålet utrustade kylfordon vilket är en nödvändighet under de varma månaderna. De åländska restaurangerna har redan svårt att få tag i den av kunderna efterfrågade lokalfångade vilda fisken och utan detta stöd kommer tillgången ytterligare att minska.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 67000 Främjande av fiskerinäringen (s. 99)

Ändring av anslag: Ökas med 50. 000 euro

Momentmotivering: Lydelsen ändras så att anslaget innefattar kostnader för lagstadgad fiskeriövervakning, uppdatering och underhåll av fiskerinäringens register, samt att 50 000 euro avsätts för att främja avsättningen av fisk i glesbygd och skärgård.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

 

    

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Mikael Lindholm

 

 

 

 

 

 

Jörgen Pettersson