Budgetmotion 44/2020-2021

Axganmat i offentlig bespisning

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  44 /2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Axganmat i offentlig bespisning

 

Skapa konkreta riktlinjer för lokal råvaruupphandling i offentliga kök med målet att menyer ska anpassas efter tillgång och säsong för att gynna en hållbar livsmedelskedja från jord till bord, stöda utvecklingen av lokala livsmedelsprodukter och säkra att den mat som serveras i offentlig bespisning har producerats på sätt som följer åländska livsmedels- och djurskyddslagar.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Jordbruk och livsmedel

 

Sida: 32

 

Följande text läggs till: ”Under året skapas ett ramverk med konkreta riktlinjer för lokal råvaruupphandling till offentliga kök med målet att menyer anpassas efter tillgång och säsong.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

 

 

Simon Påvals                                             Rainer Juslin

 

 

 

 

Katrin Sjögren                                            Pernilla Söderlund

 

 

 

 

 

John Holmberg                                          Ingrid Zetterman