Budgetmotion 45/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 45/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapets överföring av budgetmedel till Åda Ab, minskning av överföringsanslag

 

 

Landskapsregeringen skriver i sitt budgetförslag för 2015 under konto 934000 – Övriga finansinvesteringar, att man ämnar överföra 500 000 euro av landskapets budgetmedel till fonden för fritt eget kapital i aktiebolaget Åda. Utöver detta tänker man förstärka sitt aktiekapital i Åda Ab med dessa medel.

 

Åda Ab har i sitt aktieägaravtal med landskapsregeringen under punkt 14. Ekonomiska mål och finansiering avtalat om att bolaget Åda Ab ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom taxor eller avgifter.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

 

anslaget under moment 334000 särskilda stöd och lån under överföringar minskas med 500 000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson