Budgetmotion 45/2017-2018

Stiftelse för besökscentret i Bomarsund

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  45/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stiftelse för besökscentret i Bomarsund

 

Byggandet av ett besökscentrum i Bomarsund har länge varit under planering. Ur ruinerna av den förstörda fästningen 1854 lades första grunden för Ålands unika internationella status. Föreningen Bomarsundssällskapet har målmedvetet under flera års tid arbetat med att påtagligt höja Ålands attraktionskraft som besöksmål genom ett förverkligande av ett besökscentrum. I motsatts till tidigare strandade planer kan föreningen nu redovisa en vilja även från det åländska näringslivet att medverka i satsningen. Föreningen har därmed lyckats samla ihop 25 000 euro som del av den planerade stiftelsens grundkapital (totalt 50 000 euro) under förutsättning att landskapet står för resterande 50 procent, dvs. 25 000 euro. I likhet med andra viktiga samhällsinvestseringar bör besökscentret finansieras med PAF-medel.

 

 

 

FÖRSLAG   

 

Moment: 35000 Penningautomatmedel (R)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: ”Av landskapsregeringens dispositionsmedel avsätts  25 000 euro som landskapets andel av grundkapitalet för stiftelsen för besökscentrat i Bomarsund.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2017

 

 

 

Harry Jansson                    

                     

Britt Lundberg

 

Roger Nordlund

 

Runar Karlsson