Budgetmotion 45/2020-2021

Elbusslinje Mariehamn-Jomala-Godby

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   45/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Elbusslinje Mariehamn-Jomala-Godby

 

Det är dags att knyta ihop den åländska landsbygden och göra det enklare att leva, bo och jobba på hela Åland.

Med ca 45 minuters bilsträckor har Åland en av Nordens mest komprimerade landsbygder. Med välbyggda centralorter, fokuserad kollektivtrafik och näringspolitiska saminvesteringar kan vår landsbygd bli nyckeln till den åländska hållbarhetskistan. Efter att kollektivtrafiken mellan Jomala och Mariehamn har knutits samman, fortsätter vi projektet med en elbusslinje med täta avgångar mellan Godby centrum och Mariehamn via Jomalas bebyggelse- och handelsområden och ger arbetsplatser möjlighet att investera i miljön genom att ge busskort åt sina anställda som en arbetsförmån.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: Överföringar, 74700 Understöd för övrig trafik (sid. 192)

 

Momentmotivering: Följande text läggs till momentmotiveringen:Som steg två planeras en högfrekvent elbusslinje mellan Mariehamn och Godby via Jomalas bebyggelse- och handelsområden för att knyta ihop kollektivtrafiken på den åländska landsbygden.”

 

 

 

 

Mariehamn den 3 november 2020

 

 

 

 

 

Simon Påvals                                             Rainer Juslin

 

 

 

 

Katrin Sjögren                                            Pernilla Söderlund

 

 

 

 

John Holmberg                                          Ingrid Zetterman