Budgetmotion 46/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 46/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Likviditetsanalys och ekonomiska nyckeltal, tillägg allmän motivering

 

 

Efter att landskapsregeringen nu övergått till affärsbokföring och totalt omarbetat kontoplanen kommer likviditetssanalyser och ekonomiska nyckeltal att spela en allt viktigare roll för att lagtinget och ålänningarna lättare och tydligare ska kunna förstå och utläsa den ekonomiska utvecklingen i landskapet Åland och hur den offentliga verksamheten sköts.

 

För att man ska kunna värdera landskapets verksamhet behövs den sättas i relation till något. Det räcker inte bara med att presentera årets resultat för att kunna avgöra om verksamheten inom landskapet sköts på bästa tänkbara sätt. Därför behöver landskapet utarbeta tydliga nyckeltal för att belysa detta.

 

Samma gäller för landskapets likvida medel. Nu efter att utjämningsfonden är tömd och pengarna i landskapets kassa sinar behövs en noggrann likviditetsanalys göras för de kommande finansåren så att lagtinget kan ta de rätta besluten vad gäller finansieringen av landskapets verksamhet.

 

För att tydligare visa den ekonomiska utvecklingen och likviditeten för landskapet Åland föreslår vi

 

att följande nya stycke införs på sidan 9, under rubriken Ekonomisk politik – Bugetsituationen: ”Landskapet utarbetar mätbara nyckeltal och en likviditetsanalys för att belysa landskapets ekonomiska situation nu och framöver. Nyckeltalen och likviditetsanalysen presenteras i första tilläggsbudgeten för år 2015.”

 

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson